Dopravné nehody

Dopravné nehody

Advokátska kancelária Kancelaria Mędrecki & Partners sa špecializuje na poskytovanie právnej pomoci obetiam dopravných nehôd (najmä v Českej republike a na Slovensku).

Výsledkom dopravnej nehody sú veľmi často zranenia osôb zapojených do nehody a niekedy dokonca smrť. V poľskom, českom a slovenskom právnom poriadku je možné žiadať nielen náhradu majetkovej škody, ale aj náhradu škody na zdraví a v prípade smrti, aj náhradu nemajetkovej ujmy pre príbuzných. Osoba, ktorá utrpela zranenie, ako aj príbuzní osoby, ktorá zomrela v dôsledku nehody, môžu požiadať o odškodnenie.

V každej z krajín, tj. v Poľsku, Českej republike a na Slovensku, zákony obsahujú určité rozdiely a výnimky, ktoré si vyžadujú úplnú a odbornú znalosť ustanovení konkrétneho právneho systému.

Českí a slovenskí právnici spolupracujúci s advokátskou kanceláriou môžu vďaka dôkladnej znalosti práva danej krajiny zastupovať klientov v predsúdnom, ale aj súdnom konaní, ak si prípad vyžaduje uplatnenie českého alebo slovenského práva.