Pracovné úrazy

Pracovné úrazy

Pracovné úrazy môžu v závislosti od ich následkov na zdraví poškodeného zamestnanca spôsobiť pre neho vážne následky, ale aj pre jeho rodinu, a to tak v oblasti zdravia, ako aj v oblasti ekonomickej.

Pracovný úraz môže mať za následok zranenie alebo dokonca aj smrť zranenej osoby. Okrem dávok vyplácaných zamestnancovi a jeho rodine v rámci povinného sociálneho zabezpečenia, právne existuje aj možnosť požadovať náhradu škody, alebo aj náhradu nemajetkovej ujmy. Pracoviská a zamestnávatelia majú veľmi často povinné poistenie občianskoprávnej zodpovednosti, ktoré pokrýva aj následky škôd spôsobených pracovným úrazom.

Každá krajina, v ktorej pôsobí advokátska kancelária Mędrecki & Partners (Česká republika, Slovensko a Poľsko), má vlastné zákony, ktoré podrobne upravujú tieto záležitosti. Vďaka skúsenému tímu českých a slovenských právnikov poskytujeme komplexné právne služby v oblasti pracovných úrazov v súlade s českým a slovenským právnym poriadkom.